Menüü
 OLÜMPIAADI piirkonnavoor

Tähelepanu INIMESEÕPETUSE OLÜMPIAADIL OSALEJAD!

Nüüd peaks kõik registreerunud olema saanud kinnituskirja osalejate nimede ja muu infoga. Kuna minu postkast streikis sellise suure koguse meilide peale, siis võis juhtuda, et mõni kiri ei jõudnud kohale (ja mõni läks teele topelt), siis PALUN ANDKE TEADA, kui Te pole kirja saanud.

Lugupidamisega
Riina Timberg
timberg.riina@hotmail.com8. aprillil toimub inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi piirkonnavoor 5 - 8 klassidele.

Registreerumine on lõppenud. Esialgsetel andmetel on osalejaid kõikidest maakondadest kokku 1250 õpilast.
Õpetajatega võetakse isiklikult ühendust ja saadetakse vajalik teave. Olümpiaadi juhendiga saab tutvuda siin.

Inimeseõpetuse vabariiklik olümpiaadi korraldab Inimeseõpetuse Ühing koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli Teaduskooliga.
Rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Riina Timberg
olümpiaadi korraldustiimi liige
timberg.riina@hotmail.com

 LAUREAADID SELGUNUD!
 

Alates 2008. aastast korraldab Inimeseõpetuse Ühing konkursse „Aasta inimeseõpetuse õpetaja“ ja „Inimeseõpetuse aasta tegu“
 
Inimeseõpetuse Aasta Õpetaja 2015
 

LAUREAAT

HELLE KIRSI - Jõõpre Kooli inimeseõpetuse, eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning huvijuhina  on oma isiksuse ja tegevusega õpilastele eeskujuks.  Helle Kirsi peab oluliseks loovuse arendamist. Ta kasutab ainetunnis digiajastu erinevaid võimalusi ja abistab õpilasi tervislikke eluviise propageerivate videofilmide tegemisel. Helle Kirsi kirjutab ise ja dramatiseerib terviseteemalisi näidendeid, mis on toonud tema õpilastele tunnustust nii Pärnu maakonnas kui vabariigis. Helle Kirsi on oma kooli tervisenõukogu liige, mitmete projektide eestvedaja ja  aktiivne kaasalööja. Ta  on oma eesmärgiks alati seadnud õpilastes eelkõige väärtushoiakute kujundamist: viisakus, ausus, töökus, sõbralikkus. (esitaja: Ülle Haavasaar, Jõõpre Kooli õppealajuhataja)
 
LAUREAAT
 
HELJU SARAPUU - Vastseliina Gümnaasiumi klassiõpetaja,  inimeseõpetuse ja võru keele õpetajana on andnud märkimisväärse panuse inimeseõpetuse aine õpetamisel ja õpilaste arengu toetamisel. Oma ettevõtmiste poolest on Helju Sarapuu väga aktiivne ja lapsesõbralik.  Tema õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi Võru maakonna inimeseõpetuse aineviktoriinidel. Õpetaja Helju Sarapuu on juhendanud terviseteemalisi õpilasuurimusi ja tulemusi on esitletud nii oma koolis kui teistes koolides. Helju Sarapuu korraldab iga-aastaseid kooli tervisenädalaid, osaleb aktiivselt Võru maakonna inimeseõpetuse ainesektsiooni töös ja on vabatahtlik Kodutütarde noortejuht. Helju Sarapuu  on rõõmsameelne kolleeg ja  väsimatu organiseerija.  (esitajad:  Heli Maaslieb, Võru maakonna inimeseõpetuse ainesektsiooni esimees; Kristi Pettai, Vastseliina Gümnaasiumi direktor)
 

Inimeseõpetuse Aasta Tegu 2015

LAUREAAT

AINEALASE INFO LEVITAMINE JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIK – Riina Timbergi tegevus Inimeseõpetuse Ühingu kodulehe ja Facebooki suhtluskeskonna haldamisel ja arendamisel. Tänu sellele on Inimeseõpetuse ühingu tegevused täpselt ja kiiresti kajastatud nii ühingu kodulehel ja sotsiaalmeedias. Koduleht on korrektne ja info kergesti leitav. Võrgustiku Facebook postitustes on ka hulgaliselt kasulikke viiteid õppematerjalidele, mis võimaldavad inimeseõpetuse õpetajatel ja teistelgi huvilistel tundide läbiviimiseks ning silmaringi laiendamiseks uusi teadmisi saada. Facebooki kogukonna liikmed saavad üksteisega kogemusi jagada ja nõu anda ning saada. Riina Timbergi vabatahtlik töö on aidanud kaasa ainealase info operatiivsele levikule ja suurendanud inimeseõpetuse õpetajate võrgustikku. (esitaja: Inimeseõpetuse Ühingu juhatus)

LAUREAAT

LÄÄNEMAA POISTEPÄEV „TERVIS JA OHUTUS“ – inimeseõpetuse aine väärtustamine läbi koostöö ja õpilaste aktiivse kaasamise. Möödunud aasta septembris osales ligi 124 Läänemaa 8. klassi noormeest tervise ja ohutuse päeval, kus koos päästeteenistuse, politsei,  kaitseliidu ja mitmete õpetajatega saadi teadmisi ja oskusi turvalisest käitumisest ning tutvuti kohalike spordibaaside võimalustega. Ühisüritus tugevdas koostööd erinevate asutuste ja tegijate vahel ning leidis toetust Läänemaa Omavalitsuste Liidult. Poistepäeva eestvedajateks olid: Mai Jõevee    Kullamaa Keskkoolist, Helge Üprus  Haapsalu Linna Algkoolist, Hilje Tammaru  Lihula Keskkoolist ja  Endla Kersman Noarootsi Põhikoolist. (esitaja: Läänemaa inimeseõpetuse ainesekstiooni)

PALJU ÕNNE!Eelmise aasta 2014 tulemused SIINEesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
 A) KOOLITUSED (4)Uudiste arhiiv
 B) UUDISED (4)Uudiste arhiiv
 C) KONKURSID (4)Uudiste arhiiv
 D) HUVITAVAT (4)Uudiste arhiiv