Menüü
 INIMESEÕPETUSE ÜHINGU AASTAKOOSOLEK - KOOSTÖÖSEMINAR

17. märtsil 2015 (TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15, Tallinn)

KAVA SIIN


Inimeseõpetuse vabariiklik olümpiaad 2014/2015

Inimeseõpetuse olümpiaadi korraldab Inimeseõpetuse Ühing koostöös Tervise Arengu Instituudi ja TÜ Teaduskooliga. Olümpiaadi läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

2014/2015 õppeaastal toimub inimeseõpetuse vabariiklik olümpiaad põhikooli 5., 6., 7. ja 8. klasside õpilastele. Olümpiaad toimub kahes voorus ja olümpiaadi töökeel on eesti keel.

Registreerida saab siinsamas 9. märts ‐ 25. märts 2015.a.

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor toimub
8. aprillil 2015. aastal ja on veebipõhine.
Inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi lõppvoor (Tervise Arengu
Instituudis) 12. mail

Olümpiaadi juhend


Inimeseõpetuse Ühing
kuulutab juba kaheksandat korda välja
kaks üleriigilist konkurssi

„Inimeseõpetuse õpetaja 2015“ (juhend) konkursi eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada inimeseõpetuse õpetajaid, kes paistavad silma aineõpetajana, on oma isiksuse ja tegevusega õpilastele eeskujuks, teevad tulemuslikult koostööd õpilaste arengu toetamiseks,, kaasajastanud õpetamismeetodeid ja/või aidanud kaasa aine õppevara koostamisele.
„Inimeseõpetuse tegu 2015“ (juhend) konkursi eesmärgiks on esile tõsta tegevusi, mis on kaasa aidanud inimeseõpetuse aine ja selle õpetamise arengule (nt õppematerjalide koostamine, maakondlike või riiklike ürituste korraldamine, koostöövõrgustike loomine ja juhtimine maakondlikul või riiklikul tasandil, oma kogemuste jagamine kolleegidega jne).
 
Ettepanekuid „Inimeseõpetuse õpetaja 2015“ ja „Inimeseõpetuse tegu 2015“ nominentite kohta oodatakse õpilastelt, lapsevanematelt, koolidelt, kolleegidelt, erialaorganisatsioonidelt, valdkonnaga seotud spetsialistidelt, inimeseõpetuse ainesektsioonidelt, üksikisikutelt.
Nominentide esitamise tähtaeg on 1. märts 2015.a. Konkursi tulemused avalikustatakse 5. märtsil Inimeseõpetuse Ühingu kodulehel. Tunnustus antakse üle Inimeseõpetuse Ühingu aastaseminaril 17. märtsil 2015 Tallinnas. Nominentide ja laureaatidega võetakse isiklikult ühendust. 

Eelmise aasta 2014 tulemused SIIN      Uus projekt     
milles Inimeseõpetuse ühing osaleb koostööpartnerina
SooKool - sooteadlikkuse arendamine üldhariduskoolides

http://www.curriculum.ut.ee/et/sookool


UUS! enlightened

Uimastiennetusalane juhendmaterjal koolidele

on pandud üles terviseinfo.ee veebikeskkonda (www.terviseinfo.ee/uimastiennetus-koolidele).
Veebipõhine juhend on pidevalt täiendatav ja muudetav, seega kui teil tekib sellega seoses uusi ettepanekuid, siis andke palun mulle teada. Juhendist valmis ka lühikokkuvõte, mis on samuti üleval terviseinfo.ee veebilehel (http://www.terviseinfo.ee/images/prints/uimastiennetus-koolidele/Soovitused_uimastiennetuseks_kokkuvote.pdf).Valmis kodulehekülg
"Kool kiusamisest vabaks"


Lasteombudsmani eestvedamisel valmis kodulehekülg Kool kiusamisest vabaks", kust leiab praktilisi soovitusi kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

„Kool kiusamisest vabaks" lehelt leiab veel viiteid erinevatele kiusamisvastastele programmidele ja teemalehtedele ning välja on toodud ka kasuliku kirjanduse loetelu. Koduleht on kättesaadav eesti ja vene keeles ning see on kohanduv nutitelefonidega.

Tutvu ka lasteombudsmani ja erialaspetsialistide koostöös valminud praktilise nõustamisvoldiku "Kool kiusamisest vabaks" veebiversiooniga.
Järjekordne suvekool on läbi ja osalenud on väga rahul :)
Täname Evat ja Leelot!Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
 A) KOOLITUSED (4)Uudiste arhiiv
 B) UUDISED (4)Uudiste arhiiv
 C) KONKURSID (4)Uudiste arhiiv
 D) HUVITAVAT (4)Uudiste arhiiv